•  

  Konflikter skal løses i tide!

   

  Jeg skaber de gode rammer for processen og står som garant for at I finder den bedste løsning for fremtiden

   

   

   

   

   

  se nederst på siden for KOntaktinfo

  Konflikter, alvorlige problemer og destruktive skænderier skal løses, inden de skaber dybe sår, skyld, bitterhed og resignation.

  Til konfliktløsning/mediation eller den svære samtale er mediator den upartiske hjælper, der ikke leder efter skyld, men er facilitator for at nå et fælles mål gennem en sober kommunikation og samtale, - der erafsæt for positiv forandring, nye måder at samarbejde og kommunikere på, genskabe ro og harmoni og nytænkning

  Sammen finder vi den bedste løsning for fremtiden.

   

  Hvad er mediation egnet til:

  • problemer og kriser i ægteskab og parforhold
  •  konflikter mellem forældre og børn/unge
  • opløsning af ægteskab og parforhold
  • børns fremtid i forhold til skilsmisse
  • mellem familiemedlemmer,  venner og naboer m.m.
  • på arbejdspladsen

  Kontakt mig for en aftale.

   

   

  "Overalt, hvor der er mennesker, er muligheden til stede for konflikter.
  Disse kan skabe dybe sår, mens andre fører til forsoning, fornyelse og udvikling."

   

  Kirsten Skovgaard

  I mediation...

  • foregår konfliktløsningen i et lukket rum
  • lægges hovedvægten på fremtiden
  • bestemmer parterne selv resultatet og får dermed den bedste løsning
  • har parterne tavshedspligt
  • ledes der ike efter skyld og/eller ansvar. Her har begge parter mulighed for at vinde ved at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.
  • vendes konfrontation til samarbejde
  • hjælper mediator parterne til at finde nye muligheder i stedet for hindringer
  • fungerer mediator som model for hensigtsmæssig adfærd, god tone og brugbare teknikker til at komme godt gennem konflikten
  • har alle parter mulighed for at sige nej og stoppe mediationen
 • kirsten skovgaard

  "Overalt, hvor der er mennesker,

  er muligheden til stede for konflikter.

  Disse kan skabe dybe sår, mens andre fører til forsoning, fornyelse og udvikling."

 • Hvorfor vælge mediation?

  Ordet mediation betyder i midten og er en metode til at hjælpe mennesker i konflikt med at finde løsningsmodeller.

  I mediation...

  er udgangspunktet, at en konflikt hverken er positiv eller negativ, men et udtryk for, at energier mødes og forandring opstår. Grundlæggende er konflikter drivkraft til forandring. Tager vi konflikten op, kan den føre til udvikling og fornyelse - passivitet fører oftest til stagnation og brud.

   

  I mediation får parterne hjælp af en neutral person, en mediator.

   

  Mediation er en seriøs og virkningsfuld metode til at løse konflikter på. Der lægges vægt på at begge parter får mulighed for at forstå egne og modpartens behov og interesser; og dermed vise respekt for det enkelte menneskes oplevelse af situationen, der ligger forud og i selve konflikten.

  "Det sete afhænger af øjnene, der ser" - og det handler derfor ikke om, hvem der har ret, men om at udvikle anerkendelse og om at værdsætte forskelle.

   

  Ingen mennesker er eksperter i andres liv. Igennem processen - mediationen - kan YDRE TVANG erstattes med INDRE TRANG til at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.

 • "Viljen til nytænkning og forandring er hovedingredienserne i en brugbar mediation."

   

  Kirsten Skovgaard

 • Hvordan foregår mediation?

  De fem faser:

  1. Parterne redegør for konflikten
  2. Mediator klarlægger og tydeliggør problemstillingen - mundtligt/skriftligt
  3. Fælles opstilling af løsningsmodeller
  4. Forhandling af løsningsmodeller
  5. Indgåelse af aftaler mundtligt og skriftligt

  Mediators rolle

  At lede og facilitere hele processen, strukturere og styre i form af at bevare overblik og indlevelse i begge parters situation - for derved at finde den bedste løsning for fremtiden.

  At mediator i samarbejde med parterne bestræber sig for at skabe en atmosfære og en tone, hvor parterne får mulighed for en løsning, der forsoner, fornyer og udvikler.

  At skabe nye valgmuligheder ved at forene evner og kræfter.

 • "Det er en enorm glæde hjælpe mennesker med at synliggøre og motivere dem til at udnytte deres potentialer og kompetencer, når det gælder evnen til at se løsningsmuligheder indenfor konflikter, der skaber forsoning, udvikling og tryghed."

   

  kirsten skovgaard

 • Hvilke konflikter er egnet til mediation?

  Opløsning af ægteskab og parforhold

  Børns fremtid i forhold til skilsmisse

  Kriser i ægteskab og parforhold

  Konflikter mellem forældre og børn/unge

  I virksomheder

  - mellem medarbejdere
  - mellem grupper af medarbejdere
  - mellem ledelse og medarbejdere

  - mellem CEO’er

  På skoler og institutioner

  - mellem ledelse og lærere
  - mellem lærere
  - mellem elever

  I arvesager

  - mellem arvinger

  I nabokonflikter

  - mellem naboer

  I foreninger

  - mellem medlemmer

  Til dig/jer, der har brug for at kunne nedtrappe konflikter

 • Om kirsten skovgaard

  Uddannet mediator v/ Danske Advokater og fungerende mediator/konfliktløser i eget firma.

   

  Erfaring som mediator siden 2003 - og medierer indenfor mange konflikttyper med stor erfaring indenfor:

   

  Konflikter/kriser i ægteskab og parforhold

   

  Opløsning af ægteskab og parforhold

   

  Børns fremtid i forhold til skilsmisse

   

  Mellem forældre og børn/unge

   

  Individuelle samtaler til hjælp for ændring af konfliktmønster og nedtrapning af konflikter

   

  I virksomheder:

  • - mellem medarbejdere
  • - mellem grupper af medarbejdere
  • - mellem ledelse og medarbejdere

  På skoler og institutioner
   

  I arvesager
   

  Mellem naboer
   

  I foreninger

   

  Mediator

  2003 - nu

  hos Mediationdk

  Tidligere erhvervserefaring:

  Projekt- og administrativ koordinator på Kilden

  Mentor i Voksenenheden Nørrebro

  Projektleder og administrativ koordinator på AIDA - center for behandling af spiseforstyrrelser

  Vejleder, karriere- og stresscoach og facillitator af reflekterende teams i Unge- jobcenter København

  Underviser og studievejleder, Svendborg Erhvervsskole

       

  Samarbejdspartner:

  MOR ITZE N

   

  NICOLE EMER MORITZEN TLF: +45 6221 2010

  ADVOKAT — KONFLIKTMÆGLER MOB: +45 2016 5145

  HAVNEPLADSEN 3A NEM@MORITZEN.BIZ

  DK-5700 SVENDBORG WWW.MORITZEN.BIZ

  Svendborg 7. maj 2014

   

  Jeg kender Kirsten Skovgaard som mediator og samarbejdspartner. Vi har co-medieret i virksomheder, hvor der er opstået konflikter i forhold ål samarbejde, trivsel, arbejdsopgaver, arbejdsfordeling, medindflydelse, ledelsesansvar, ledelsesstil/ ansvar

  m.m.

  Jeg vil gerne fremhæve Kirsten Skovgaards integritet og store faglighed.

  En mediation fungerer kun hvis parterne, der er i konflikt, har dllid til og kan "knytte" sig til mediator. Det kræver at mediator har erfaring, selvdllid og ydmyghed overfor opgaven. Det har Kirsten Skovgaard. Med over 250 mediationer bag mig, kan jeg sige, at der er ganske få kolleger i Danmark med hvem jeg reelt kan udveksle erfaringer. Kirsten Skovgaard er én af dem.

  Selvom det er selve processen ved mediation, og ikke mediators succesrate, der lægges vægt på, når der tales mediation, så er det ikke uvæsentligt om mediator kan skabe løsninger, der holder. Det kan Kirsten Skovgaard - også derfor — har hun min fulde anbefaling.

  Med venlig hilsen

    

 • Kontakt

  Kontakt mediator Kirsten Skovgaard på tlf. 31451449 eller skriv en besked...

  Nordsjælland
  31451449