• Velkommen til min hjemmeside om konfliktløsning - og om de brugbare og fremadrettede samtaler jeg kan tilbyde dig.

   

   

   

   

  Konflikter, alvorlige problemer og destruktive skænderier skal løses inden de skaber dybe sår, skyld og bitterhed.

  Konfliktløsning/mediation eller bare den svære samtale hjælper jeg jer med - samtaler, der giver mulighed for positiv forandring, nye måder at samarbejde og kommunikere på, genskabe ro og harmoni, nytænkning

  Sammen finder vi den bedste løsning for fremtiden.

   

  Hvad er mediation egnet til:

  • problemer og kriser i ægteskab og parforhold
  •  konflikter mellem forældre og børn/unge
  • opløsning af ægteskab og parforhold
  • børns fremtid i forhold til skilsmisse
  • mellem familiemedlemmer,  venner og naboer m.m.
  • på arbejdspladsen

  Har I brug for min hjælp nu, så kontakt mig for en tid.

   

   

  "Overalt, hvor der er mennesker, er muligheden til stede for konflikter.
  Disse kan skabe dybe sår, mens andre fører til forsoning, fornyelse og udvikling."

  Kirsten Skovgaard

  I mediation...

  • foregår konfliktløsningen i et lukket rum
  • lægges hovedvægten på fremtiden
  • bestemmer parterne selv resultatet og får dermed den bedste løsning
  • har parterne tavshedspligt
  • ledes der ike efter skyld og/eller ansvar. Her har begge parter mulighed for at vinde ved at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.
  • vendes konfrontation til samarbejde
  • hjælper mediator parterne til at finde nye muligheder i stedet for hindringer
  • fungerer mediator som model for hensigtsmæssig adfærd, god tone og brugbare teknikker til at komme godt gennem konflikten
  • har alle parter mulighed for at sige nej og stoppe mediationen
 • kirsten skovgaard

  "Overalt, hvor der er mennesker,

  er muligheden til stede for konflikter.

  Disse kan skabe dybe sår, mens andre fører til forsoning, fornyelse og udvikling."

 • Hvorfor vælge mediation?

  Ordet mediation betyder i midten og er en metode til at hjælpe mennesker i konflikt med at finde løsningsmodeller.

  I mediation...

  er udgangspunktet, at en konflikt hverken er positiv eller negativ, men et udtryk for, at energier mødes og forandring opstår. Grundlæggende er konflikter drivkraft til forandring. Tager vi konflikten op, kan den føre til udvikling og fornyelse - passivitet fører oftest til stagnation og brud.

   

  I mediation får parterne hjælp af en neutral person, en mediator.

   

  Mediation er en seriøs og virkningsfuld metode til at løse konflikter på. Der lægges vægt på at begge parter får mulighed for at forstå egne og modpartens behov og interesser; og dermed vise respekt for det enkelte menneskes oplevelse af situationen, der ligger forud og selve konflikten.

  "Det sete afhænger af øjnene, der ser" - og det handler derfor ikke om, hvem der har ret, men om at udvikle anerkendelse og om at værdsætte forskelle.

   

  Ingen mennesker er eksperter i andres liv. Igennem processen - mediationen - kan YDRE TVANG erstattes med INDRE TRANG til at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.

 • "Viljen til nytænkning og forandring er hovedingredienserne i en brugbar mediation."

   

  Kirsten Skovgaard

 • Hvordan foregår mediation?

  De fem faser:

  1. Parterne redegør for konflikten
  2. Mediator klarlægger og tydeliggør problemstillingen - mundtligt/skriftligt
  3. Fælles opstilling af løsningsmodeller
  4. Forhandling af løsningsmodeller
  5. Indgåelse af aftaler mundtligt og skriftligt

  Mediators rolle

  At lede hele processen, strukturere og styre i form af at bevare overblik og indlevelse i begge parters situation.

  At mediator i samarbejde med parterne bestræber sig for at skabe en atmosfære og en tone, hvor parterne får mulighed for en løsning, der forsoner, fornyer og udvikler.

  At skabe nye valgmuligheder ved at forene evner og kræfter.

 • "Det er en enorm glæde hjælpe mennesker med at synliggøre og motivere dem til at udnytte deres potentialer og kompetencer, når det gælder evnen til at se løsningsmuligheder indenfor konflikter, der skaber forsoning, udvikling og tryghed."

   

  kirsten skovgaard

 • Hvilke konflikter er egnede til mediation?

  Opløsning af ægteskab og parforhold

  Børns fremtid i forhold til skilsmisse

  Kriser i ægteskab og parforhold

  Konflikter mellem forældre og børn/unge

  I virksomheder

  - mellem medarbejdere
  - mellem grupper af medarbejdere
  - mellem ledelse og medarbejdere

  På skoler og institutioner

  - mellem ledelse og lærere
  - Mellem lærere
  - Mellem elever

  I arvesager

  Mellem naboer

  I foreninger

  Til dig/jer, der har brug for at kunne nedtrappe konflikter

 • Om kirsten skovgaard

  Uddannet mediator v/ Danske Advokater og fungerende mediator/konfliktløser i eget firma.

   

  Erfaring som mediator siden 2003 - og medierer indenfor mange konflikttyper med stor erfaring indenfor:

   

  Konflikter/kriser i ægteskab og parforhold

   

  Opløsning af ægteskab og parforhold

   

  Børns fremtid i forhold til skilsmisse

   

  Mellem forældre og børn/unge

   

  Individuelle samtaler til hjælp for ændring af konfliktmønster og nedtrapning af konflikter

   

  I virksomheder:

  • - mellem medarbejdere
  • - mellem grupper af medarbejdere
  • - mellem ledelse og medarbejdere

  På skoler og institutioner
   

  I arvesager
   

  Mellem naboer
   

  I foreninger

   

  Mediator

  2003 -

  Mediationdk

  Projekt- og administrativ koordinator

  2014 -

  Mentor i Voksenenheden Nørrebro

  2013-2014

  Projektleder og adm. koordinator

  2011 - 2013

  Tidligere: AIDA - center for behandling af spiseforstyrrelser

  Bla. karrierecoach, stresscoach og facillitator af reflekterende teams

  2006 – 2011

  Jobcenter København

  Underviser og studievejleder

  1988 – 2006

  Svendborg Erhvervsskole

 • Kontakt

  Kontakt mediator Kirsten Skovgaard på tlf. 21 28 96 77 eller skriv en besked...